Sylva, 27

Číslo profilu 2722406
Datum registrace 29.01.2023
Aktualizován 06/5/2023
Jméno Sylva
Země Czech Republic
Město Čáslav
Orientace Bisexuální
Věk 27
Znamení zvěrokruhu Panna
Výška 181 cm
Váha 45 kg
Barva vlasů Bruneta
Barva očí Líska
Kouření Ne
Alkohol Ano
Oblíbené země Velká Británie Itálie

Zdravotně postižení - inzeráty | Inzerce na

Tuto zprávu poskytl uživatel Sylva Čáslav 06/6/2023 03:08:06

Upozorňujeme na podvodné odkazy šířené SMS zprávami a e-maily. Vedou na falešné stránky, které se tváří jako web MPSV.

seznamka pro psychicky postižené Nový Jičín

Jedná se o phishing, na odkazy neklikejte. Vyhledávání Máte vypnutý nebo nedostupný JavaScript. Josefa - komplex. Pestalozziho o. SALUS o. Rehabilitace a rekvalifikace nevidomých a slabozrakých občanů v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku Dědina o. Sociální práce v Drop in o.

Zajištění sociálních služeb v terapeutické komunitě White Llight I. Zajištění provozu nízkoprahového Kontaktního centra White Light I. Dům tří přání o. Sociální služby o. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Lázních Libverda,okr. Psychologická a sociální podpora náhradních rodin Communio Varnsdorf - sociálně pastorační a informační středisko Starokatolické církve v ČR.

Prevence krizových stavů a jejich důsledků, prevence drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů. Příprava, výcvik vodicích psů a následné poradenství v rámci péče o klienta po dobu aktivní služby vodícího psa. Azylová zařízení - Dům pro matky s dětmi v tísni, Krizový byt pro ženy, Ubytovna pro občany v nouzi a Sociální byt. Sociální práce v Doléčovacím programu provozovaném Centrem protidrogové prevence a terapie v Plzni.

AdvoCats for Women, centrum a síť bezplatného právního poradenství ženám - obětem domácího násilí. Projekt systémového zajištění výkonu alter. Služby sociálně právního poradenství a koordinace péče o zdravotně postižené děti a jejich rodiny. Výcvik asistenčních psů pro osoby se zdravotním postižením a návazné služby jejich držitelům.

Zavádění průvodcovských a předčitatelských služeb pro zrakově a kombinovaně postižené do regionů ČR. Středisko rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým kombinovaným nebo závažným postižením řeči. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek a azylové byty pro matky s novorozenci v Praze 4, Láskově ulici.

Pracovně-právní poradenství, poradenská a věcná pomoc při hledání pracovního uplatnění pro občany se zdravotním postižením. Poskytování sociálně-rehabilitačních služeb, informační servis, přímá podpora klientů a jejich rodin v nouzové situaci. Krizová linka pro seniory - senior telefon - 24 hodin denně včetně databáze informací pro seniory a jejich blízké.

seznamka pro psychicky postižené Nový Jičín

Azylové ubytování pro matky otce s dětmi a ženy v mimořádné nebo krizové životní situaci. Poradna pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči. Víceŕovňový program sociálních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Poskytování komplexní psychologické pomoci pěstounským rodinám občanského sdružení Rodina svaté Zdislavy v domcích s mámou a tátou i mimo nich.

Sociální prevence, pomoc a reintegrace dětí a mládeže ohrožených působením negativních sociálních jevů. Distribuce zpravodaje k péči o duševní zdraví aneb Šance na práci pro lidi s duševní nemocí.

Podpora nezávislého bydlení byty na půli cesty jako součást projaktu Centrum včasné rehabilitace a resocializace pro osoby v poč. Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností arteterapeutický atelier jako součást projaktu Centrum včasné rehabilitace a resocializace pro osoby v poč. Program zvyšování kvalifikace a prevence nezaměstnanosti vzdělávací kurzy jako součást projaktu Centra včasné rehabilitace a resocializace pro osoby v poč.

Zamezení přístupu na server |

Advaita, občanské sdružení pro pracovní a sociální rehabilitaci drogově závislých při Terapeutické komunitě v Nové Vsi. Následná péče a ambulantní poradenství pro drogově závislé v Libereckém kraji - sociální práce.

Zajištění služeb rané péče pro rodiny dětí zejména se zrakovým a kombinovaným postižením v ČR 8 pracovišť. Poradenský systém určený pro pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením zaměřený na systém integrované domácí péče. Kontakt - kontaktování a následná péče o osby po úrazovém stavu s rozšířením na osoby s DMO a jiné vrozené vady. Monitoring sociální a zdravotní situace a následné péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě. Program Pět P Praha - dobrovolnická služna ve prospěch dětí a rodin v nepříznivé sociální situaci.

Postižená hledá jeho : Různé kategorie : Seznamka -

Resocializační program - následná péče pro bývalé uživatele drog, děti a mládež s výchovnými problémy. Středisko následné péče pro drogově a jinak závislé s postpenitenciární péčí v Oloví.

Středisko následné péče pro drogově a jinak závislé s postpenitenciární péčí na farmě v Liboci. Romové pro společnost - Rozvoj sociálních poradenských a podpůrných služeb pro občany ohrožené sociálním vyloučením, včetně sociální terénní práce. Komplexní komunitní program realizovaný v komunitních centrech zřizovaných v lokalitách katastrálního území Ostravy hustě osídlených romskými rodinami. Prevence exkluze v romských komunitách - Středisko dětí a mládeže mikroregionu Javorník.

Člověk člověku, sdružení pro podporu rozvoje sociální práce a prevence ve společnosti. Projekt Pod křídly - výstavba chráněného bydlení a domu na půl cesty pro mladé dospělé po ukončení pěstounské a ústavní výchovy. Nízkoprahový terapeutický resocializační program - divadlo lidí bez přístřeší Ježek a Čížek. Poskytování sociálního poradenství a cílená pomoc při řešení sociálních a bytových problémů v sociálně vyloučené romské komunitě formou terénní sociální práce.

Sociální poradenství a asistence pro žadatele o azyl jako prevence sociálního vyloučení a jiných sociálně patologických jevů. Pacientská advokacie - pomoc s prosazováním práv a zájmů lidí s duševním onemocněním hospitalizovaným v psychiatrických léčebnách. Postupné vytvoření sítě rodinných zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zdvojnásobení současné kapacity.

Upozorňujeme na podvodné odkazy šířené SMS zprávami a e-maily.

Chybové hlášení

Vedou na falešné stránky, které se tváří jako web MPSV. Jedná se o phishing, na odkazy neklikejte. Přehled přidělených neinvestičních dotací na projekty v roce Máte vypnutý nebo nedostupný JavaScript. Působnost MPSV Sociální práce a sociální služby Financování sociálních služeb Dotace na poskytování sociálních služeb Finanční prostředky pro rok Dotační výběrové řízení MPSV Výsledky dotačního řízení pro rok Přehled přidělených neinvestičních dotací na projekty v roce Josefa - komplex.

Pestalozziho o. SALUS o. Rehabilitace a rekvalifikace nevidomých a slabozrakých občanů v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku Dědina o. Sociální práce v Drop in o. Zajištění sociálních služeb v terapeutické komunitě White Llight I. Zajištění provozu nízkoprahového Kontaktního centra White Light I. Dům tří přání o. Sociální služby o. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Lázních Libverda,okr. Psychologická a sociální podpora náhradních rodin Communio Varnsdorf - sociálně pastorační a informační středisko Starokatolické církve v ČR.

Prevence krizových stavů a jejich důsledků, prevence drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů. Příprava, výcvik vodicích psů a následné poradenství v rámci péče o klienta po dobu aktivní služby vodícího psa. Azylová zařízení - Dům pro matky s dětmi v tísni, Krizový byt pro ženy, Ubytovna pro občany v nouzi a Sociální byt. Sociální práce v Doléčovacím programu provozovaném Centrem protidrogové prevence a terapie v Plzni.

AdvoCats for Women, centrum a síť bezplatného právního poradenství ženám - obětem domácího násilí. Projekt systémového zajištění výkonu alter.

Seznamka naLovu - Mapa stránek

Služby sociálně právního poradenství a koordinace péče o zdravotně postižené děti a jejich rodiny. Výcvik asistenčních psů pro osoby se zdravotním postižením a návazné služby jejich držitelům. Zavádění průvodcovských a předčitatelských služeb pro zrakově a kombinovaně postižené do regionů ČR. Středisko rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým kombinovaným nebo závažným postižením řeči. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek a azylové byty pro matky s novorozenci v Praze 4, Láskově ulici.

Pracovně-právní poradenství, poradenská a věcná pomoc při hledání pracovního uplatnění pro občany se zdravotním postižením. Poskytování sociálně-rehabilitačních služeb, informační servis, přímá podpora klientů a jejich rodin v nouzové situaci.

Krizová linka pro seniory - senior telefon - 24 hodin denně včetně databáze informací pro seniory a jejich blízké. Azylové ubytování pro matky otce s dětmi a ženy v mimořádné nebo krizové životní situaci. Poradna pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči. Víceŕovňový program sociálních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.

Poskytování komplexní psychologické pomoci pěstounským rodinám občanského sdružení Rodina svaté Zdislavy v domcích s mámou a tátou i mimo nich. Sociální prevence, pomoc a reintegrace dětí a mládeže ohrožených působením negativních sociálních jevů. Distribuce zpravodaje k péči o duševní zdraví aneb Šance na práci pro lidi s duševní nemocí. Podpora nezávislého bydlení byty na půli cesty jako součást projaktu Centrum včasné rehabilitace a resocializace pro osoby v poč.

Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností arteterapeutický atelier jako součást projaktu Centrum včasné rehabilitace a resocializace pro osoby v poč.

Program zvyšování kvalifikace a prevence nezaměstnanosti vzdělávací kurzy jako součást projaktu Centra včasné rehabilitace a resocializace pro osoby v poč. Advaita, občanské sdružení pro pracovní a sociální rehabilitaci drogově závislých při Terapeutické komunitě v Nové Vsi. Následná péče a ambulantní poradenství pro drogově závislé v Libereckém kraji - sociální práce.

Zajištění služeb rané péče pro rodiny dětí zejména se zrakovým a kombinovaným postižením v ČR 8 pracovišť. Poradenský systém určený pro pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením zaměřený na systém integrované domácí péče. Kontakt - kontaktování a následná péče o osby po úrazovém stavu s rozšířením na osoby s DMO a jiné vrozené vady. Monitoring sociální a zdravotní situace a následné péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě.

Program Pět P Praha - dobrovolnická služna ve prospěch dětí a rodin v nepříznivé sociální situaci. Resocializační program - následná péče pro bývalé uživatele drog, děti a mládež s výchovnými problémy. Středisko následné péče pro drogově a jinak závislé s postpenitenciární péčí v Oloví.

0 / 5